Illustration av Clara Lidström, ca 2013, omarbetad 2017, eget projekt.