Illustrationer, mönsterdesign och grafisk formgivning av dopbevis och fadderbrev åt Rommele Pastorat, Svenska Kyrkan, 2017.