Illustration av Felix Kjellberg, 2017, eget projekt.