Eget projekt, uttryck för den kroppspositiva rörelsen, 2018.