Se några exempel på uppdrag jag gjort, och hur den kreativa processen och samarbetet med uppdragsgivaren sett ut för varje enskilt fall.

Uppdrag 1: Tidningen Dagen - reportage om splittrande ledarskapDetta dubbla uppdrag skulle tjäna som tidningsomslag och inledande bild för ett reportage. Därför skulle två illustrationer levereras, i två olika format: liggande för omslaget, och stående för inlagan och reportaget. Beställaren hade ett förslag att komponenterna i båda illustrationerna skulle vara densamma men justerade enligt de två olika formaten.
Detta var jag lyhörd för, och försökte dra största möjliga nytta av denna tekniska sak för att förstärka berättelsen som tidningen la fram.

Jag skissade den splittrade församlingen och ledaren för sig i blyerts, och skuggade lätt för att ge en känsla av hur illustrationerna skulle bli för tidningen. Jag fick ett generellt godkännande av skisserna, med undantag för att författarna hade en bild av en manlig ledare och bad om att jag skulle byta ut den kvinnliga ledaren. Också skulle titeln på förstasidan ligga på illustrationens vänstra sida, så jag fick skjuta på ledarfiguren till höger, till skillnad från när figuren stod i mitten på skisserna.

Jag ville ta vara på alstren jag skapade som skisser, och fortsatte arbeta med dem. Jag skapade en ny bild av ledare, en yngre man som utstrålade karisma och driv. Jag fortsatte med att teckna konturerna med tusch kombinerat med bläck.

Vidare till färglähggning och färdigställning Blyertsen under bläcket, som jag vanligtvis suddar bort helt, lämnade jag kvar en liten del av, för att dynamiken som den snabba skissen gav skulle få kika fram.

Papperets textur fick också vara en del av illustrationens färg, den genomlysande texturen återger den hantverkliga sidan av en illustration som är tecknad för hand. Illustrationerna skulle dessutom vara monokroma, alltså fyllas med olika valörer av samma färg, och då är textur en nyckeldel av att skapa liv och njutning för ögat att vila på.

Denna berättelse var en sorts case som introducerade temat för reportaget, en fiktiv skildring om hur en karismatisk ledare splittrar en församling. Och hur jag vände användningen av samma komponenter av illustrationerna till min fördel: i den ena illustrationen kommer ledaren fram i förgrunden och den splittrade församlingen syns i bakgrunden, som en följd av ledarens handlingar. Medan i den andra illustrationen ligger fokus på församlingen som två lag, och vi har den leende ledaren i bakgrunden, där han ger kontext för situationen.


    

Uppdrag 2: Förlaget Stabenfeldt och bokklubben Girl:IT

Jag fick manuset till boken och fick återkomma med skisser till inlageillustrationerna samt senare även skiss för omslagsillustrationerna. I detta uppdraget fick jag frihet att själv välja motiv från texterna. Mitt mål var att fånga ett viktigt ögonblick i kapitlet, eller avbilda en känsla eller idé som huvudkaraktären möter eller får.

Skisserna jag tecknade i detta tidiga stadie är enkla, med mycket liv och rörelse, men lätta och oprecisa. Jag vill förmedla endast idén och känslan av illustrationerna, och därför arbetar jag snabbt och i blyerts.

När skisserna fick okej från förläggaren gick jag vidare till att rita kapitelillustrationerna. Jag läser om varje kapitel innan jag ritar så detaljerna och känslorna som beskrivs är färska i minnet. Jag tecknar först med blyerts, och sedan ovanpå med bläck, för att sedan sudda bort blyertsen.

Kapitlens iustrationer färdigställs sedan digitalt - här kommer en utmaning eftersom de är i gråskala - det krävs äkta uttryck och en tilldragande valörblandning för att förmedla det som texten berättar med bildspråk. Omslagets illustration ska förmedla hela bokens budskap, och introducera huvudkaraktären, därför skapar jag en bild av henne där blicken tittar på oss som håller i boken, samt försöker förmedla hennes inre strider och karaktär. Illustrationen för omslaget är i färg så där får jag möjlighet att även skapa en känsloton med bakgrund, belysning, föremål runt huvudkaraktären.

Utöver illustrationer för kapitlen och omslag, fick jag även skapa startpaper och endpaper - papperet som kopplar ihop bokens pärm med bokkroppen - och skapade ett mönster med subtil koppling till bokens handling och övriga illustrationer.

Idag finns boken att beställa på bokklubben GIRL:ITs webbshop.

Uppdrag 3: Kyrkor, dopbevis och fadderbrev för Rommele pastorat, Svenska kyrkan
Rommele pastorat ville ge sina nydöpta församlingsbor ett specialgjort dopbevis med illustrationer av pastoratets kyrkor och ett eget signum. Jag fick idén om en stor Jesusfigur som står med utsträckta välkomnande armar i moln, med kyrkorna nedanför, kantade med en vacker bård. Skissen skickades, och ledningen var nöjda med den, så jag gick vidare till att börja rita.

De tre kyrkorna har varsin unika karaktär och historia och jag fick förmedla detta i mitt bildskapande. För att ge en känsla av materia använde jag mig av pappertexturen som automatiskt följde med när jag skannade in teckningarna. Det kompletterar de handritade linjerna på ett vackert sätt.

Gestalten av Jesus hade tre viktiga kriterier för mig: att han skulle vara glad, välkomnande och icke-eurocentrisk. (Det är värdefullt att visuellt uttrycka att Jesus kom från Mellanöstern, om än en bild av Jesus som lik en själv är förståelig på flera sätt) Han skulle också resa sig bland moln, för att visa hans storhet.

De illustrerade motiven skulle kantas av en ornamentbård, som jag skapade speciellt för detta illustrerade dopbevis. Att inspireras av mönster i de tre kyrkorna gav en subtil och vacker touch, mönsterrapporten hade störst inspiration från dopfunten i Upphärads kyrka.

Slutligen, skulle layouten på plats, och skickas för återkoppling. Efter feedback och justering av detaljerna, var dopbeviset redo för leverans och förtryck! Pastoratet fick dessutom användningsrätt till alla singelillustrationerna, vilka använts online och på flera trycksaker i pastoratet.